Fotoğraf Sanatçısı

Genç Kaşif

İmtisâl-i câhidû fi’llâh olupdur niyyetüm,
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidür gayretüm.

Ehl-i küfrü serteser kahreylemekdür niyyetüm.

Say-ü gayretimiz çıraklıktır.

Kabul oluna efendim.

Fotoğraflarım

  • Mimari