Fotoğraf Sanatçısı

Zafer Söğüt

Bir çocuğu kalbinde taşımanın yeryüzünü taşımak olduğunu bilen bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi’nde Türk Sanatı yüksek lisansını tamamladı.  Fotoğrafın; bir gencin kendini bulmasındaki temel enstrüman olduğunu düşünüyor. Yazarlık denemeleri de İstanbul araştırmaları da hep fotoğraf içinde anlamlı. “Fotoğraf: Dünya’nın maddi kabarıklığından öte cömertliği an gibi öncesiz ve sonrasız olarak tüm duygularla anlatan ortak dildir.” Bu ortak dili çalıştığı her kurumda binlercesine öğretti. Birçok fotoğraf projesini yönetti ve içerisinde yer aldı.

Fotoğraflarım