Fotoğrafa Dair

FOTOĞRAFIN SANATA KATTIĞI DEĞER

Sanatın öğrenilme şansı var mıdır? Ustasının altında kalan bir sanatçı eser vermiş olamaz onu geçemezse. Sanatçı bu yönü ile yalnızlığa mahkûmdur. 

Zafer Söğüt